ELEKTRICKÉ JEDNOTKY

OBB Railjet

Model Jirka Tovačovský,kterému tímto děkuji za povolení k převodu do TRS.

RegioPanter CD 640,641,642

Model Jarda Skůra,jemuž děkuji za povolení k převodu do TRS.

Heslo: panter640

RegioPanter CD 650,651

Model Jarda Skůra,jemuž děkuji za povolení k převodu do TRS. 

Heslo:  panter650

CD 471.076,071.076,971.076

Model Jarda Skůra,jemuž děkuji za povolení k převodu do TRS.  

Heslo:  elephant471